Oproep om mee te denken over toezicht op duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de speerpunten van corporaties nu en de komende jaren. De VTW wil voor haar leden een (hernieuwd) overzicht maken van de verschillende aspecten van duurzaamheid en corporaties en wat de rol van het interne toezicht hierin is. We willen dit graag met deskundige en betrokken leden verder uitwerken. 

De bestaande handreiking uit 2014 'Toezicht op duurzaamheid' zou geactualiseerd kunnen worden, of er kan op basis van 'best practices' een praktische en beknopte gids voor onze leden gemaakt worden. Hierbij dus een oproep om u aan te melden voor een werkgroep van VTW leden met als doel om 'toezicht op duurzaamheid' meer handen en voeten te geven. U kunt voor zich een kick-off bijeenkomst aanmelden via bureau@vtw.nl. In deze kick-off wordt het verdere traject vastgesteld.

 


Terug