Miniconferentie over inclusief toezicht

De VTW brengt onderstaande bijeenkomst over inclusief toezicht onder uw aandacht. Dit is geen VTW activiteit, maar mogelijk wel interessant voor onze leden.

“In de nieuwe opvattingen over intern toezicht gaat de RvC een nadrukkelijkere rol spelen aan de voorkant van de beleidsontwikkeling. De Woningwet en ook de Governancecode woningcorporaties verwachten een actievere externe rol van de RvC, die ook zelf naar buiten zal moeten treden om zijn oor te luister te leggen. Om verantwoording af te leggen, begrip te tonen en te verkrijgen en signalen op te vangen.

Een uitdaging voor de RvC wordt om deze externe rol goed vorm te geven en zich niet te laten verleiden – ingegeven door de situatie maar ook doordat andere partijen wellicht die verwachting hebben – te gaan optreden als ‘superbestuur’. Rolvastheid is zeker in externe contacten van wezenlijk belang.”
Meerjarenstrategie VTW 2017-2020

 

Hoe doe je dat: in gesprek gaan met stakeholders?
De huidige uitdagingen hebben Annemarie Reintjes en Elly van der Bijl, beiden commissaris en organisatieadviseur,  geïnspireerd om een miniconferentie te organiseren over nieuwe vormen van samenwerking tussen raden van bestuur en hun toezicht­houders of commissarissen onder de titel ‘Inclusief Toezicht’.

Zij reiken daarvoor methoden aan uit het gedachtegoed van Deep Democracy. De conferentie start met een lezing door Jitske Kramer -  corporate antropoloog, keynote speaker over Deep Democracy, diversiteit en inclusie en auteur van o.a. het managementboek van het jaar 2016.

Daarna gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Aan de hand van casuïstiek ervaren zij de werking van Deep Democracy. Deze methode is geschikt voor zowel kleine als heel grote groepen stakeholders. De kracht van inclusief toezicht is actief zoeken naar verschillende perspectieven en een open en onderzoekende dialoog voeren, waarbij ieders inbreng gehoord en benut wordt. Deelnemers gaan met een ervaring rijker naar huis!

Meer informatie op www.inclusieftoezicht.nl.

Miniconferentie ‘Inclusief Toezicht’, 2 PE-punten

30 mei 2017, 16.00-19.00 uur

Locatie: LE:EN, Heuveloord 140, Utrecht

Aanmelden via:  http://inclusieftoezicht.nl/uitnodiging.html


Terug