Aanzienlijke stijging accountantskosten corporaties

Woningcorporaties waren in 2016 aanzienlijk meer geld kwijt aan accountants dan in de jaren daarvoor. Zo namen de kosten voor de controle van de jaarrekening toe met 20 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) onder 82 corporaties zelf en toezichthouders van 105 corporaties.

De totale accountantskosten voor woningcorporaties stegen in 2016 voorlopig met 8 procent, tegenover 1 procent in 2015. Dat is nog exclusief de (nog niet bekende) kosten voor de beoordeling van scheidings- en splitsingsvoorstellen van corporaties in een DAEB- en een niet-DAEB-tak en de verantwoordingsinformatie (dVi).

Hoge lasten voor kleine corporaties
De accountantskosten drukken vooral bij kleinere corporaties op de begroting. Reden daarvoor is dat de werkzaamheden voor een accountant hetzelfde zijn, los van de omvang. Eén kleine corporatie die meedeed aan het onderzoek was in 2016 zelfs meer dan 100 euro per verhuureenheid (vhe) kwijt aan accountantskosten.

Nieuwe accountant moeilijk te vinden
Ruim 30 procent van de corporaties zegt moeite te hebben een nieuwe accountant te vinden; van de toezichthouders die deelnam aan het onderzoek zegt 64 procent dat dit het geval is. Vooral kleinere corporaties een accountantskantoor te vinden met voldoende expertise. Met name de grotere accountantskantoren gaan volgens de respondenten bijna niet meer in op hun offerteverzoeken.

De rapportage Onderzoek corporaties en accountantskosten van Aedes en VTW kunt u hier lezen.

 


Terug