'Een toegankelijk RvC verslag' - analyse van RvC jaarverslagen van VTW leden

De raad van commissarissen verantwoordt zich in het RvC-jaarverslag voor de wijze waarop invulling gegeven is aan het toezicht op het bestuur. Maar wat verwachten we van die verantwoording? De VTW heeft een handreiking opgesteld die de RvC kan helpen bij het opstellen van het jaarverslag. Om een extra stimulans te geven aan een goed en transparant jaarverslag van de RvC heeft de VTW in november 2016 voor het eerst prijzen uitgereikt voor het beste RvC jaarverslag. 

In opdracht van de VTW heeft Berenschot 274 RvC verslagen van VTW leden aan de hand van vastgestelde criteria met digitale tekstanalysetools geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een selectie van de 15 beste verslagen. Een professionele jury heeft de uiteindelijke winnaars bepaald: Woongenoot, Parteon en Woningstichting Valburg. Voor het tijdschrift 'Goed Bestuur en Toezicht' hebben de onderzoekers van Berenschot een artikel geschreven over de uitkomsten van de analyse en de mogelijkheden en beperkingen van digitale tools. Met toestemming van Goed Bestuur en Toezicht kunt u het artikel hieronder lezen.

'Een toegankelijk RvC verslag - bijdrage aan een aanspreekbare commissaris'


Terug