Handreiking voor het opstellen van het RvC jaarverslag geactualiseerd

De handreiking 'Het verslag van de RvC: verantwoording in het jaarverslag' is geactualiseerd en de bepalingen van de Woningwet en Veegwet zijn in deze versie verwerkt. Auteurs Oscar Toebosch en Eelkje van de Kuilen bieden u een leidraad bij het verslag van de Raad van Commissarissen. In de publicatie is een rapportagestructuur opgenomen, die in overzichtelijke hoofdstukken en paragrafen de essentiële zaken aangeeft die u in uw RvC-verslag dient te melden.

De handreiking is zeker niet bedoeld als een dwingend model dat u één op één dient over te nemen, maar als een blauwdruk met de bouwstenen die u in het verslag kunt gebruiken. De VTW vindt dat deze handreiking kan bijdragen aan een transparante verantwoording en wil u daarom van harte aanbevelen deze te gebruiken bij het opstellen van uw RvC-verslag. Door in de invoering van de Woningwet zijn er ten opzicht van de vorige versie een aantal juridische regels gewijzigd, die een update nodig maakten.

U vindt de geactualiseerde handreiking op onze online omgeving VTW Publicaties.

In de najaars ALV van de VTW in november zullen er weer prijzen worden uitgereikt voor het beste RvC jaarverslag 2016.


Terug