Van de voorzitter

Beste leden van de VTW,

Het is gebruikelijk om aan het einde van het jaar de balans op te maken. Ook ik wil vanaf deze plaats met enige reflectie naar 2016 kijken, maar ook vooruit naar het komende jaar. 

Eerste indrukken
Zoals u weet ben ik nu een half jaar voorzitter van de VTW en ik kan u zeggen dat dit mij goed is bevallen. Mijn eerste indrukken zijn dat de vereniging er goed voor staat en dat we goed gepositioneerd zijn binnen het speelveld van de woningcorporaties. Ik heb al met veel leden persoonlijk kennis kunnen maken op één van onze bijeenkomsten die we dit jaar hebben georganiseerd en ik waardeer deze gesprekken zeer. 

2016…
We hebben dit jaar weer verdere stappen gezet in de verdere professionalisering van het intern toezicht bij woningcorporaties. Zo ligt er nu een nieuwe meerjarenstrategie 2017-2020, hebben we een succesvol ledencongres gehouden en werden onze masterclasses weer goed bezocht.

Uit de meerjarenstrategie is de beweging “Toezicht met passie” voortgekomen. De oproep om mee te doen met deze beweging wil ik vanaf deze plaats nogmaals doen. Samen geven we het toezicht in de komende vijf jaar vorm. We zijn onlangs afgetrapt met het eerste essay van prof. dr. Jaap Winter – en inmiddels is ook de reflectie van Karin van Dreven, bestuurder van Haag Wonen, gepubliceerd op de website www.toezichtmetpassie.nl.

 Waar mogelijk werken we samen met onze belanghouders. Twee zaken wil ik er uit lichten: we hebben dit jaar met Aedes en de NVBW een congres georganiseerd over leiderschap in de corporatiesector. Daarnaast hebben we regelmatig constructief overleg gevoerd met zowel de minister als met de Autoriteit Woningcorporaties. Het is prettig als we, elk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, kijken waar we gezamenlijk kunnen optrekken.

… en nu verder
In 2017 gaan we ons masterclassprogramma een andere vorm geven: er komt meer aandacht voor cultuur en gedrag en we ontwikkelen een programma speciaal voor voorzitters. Ook gaan we nadrukkelijker met u als lid van de VTW in gesprek. Het debat in de vereniging stimuleren doen we ook door “Toezicht met passie” verder vorm te geven. Daar kijk ik naar uit.

Namens het bestuur en de bureaumedewerkers wens ik u allen prettige Kerstdagen en een goed 2017.

Guido van Woerkom
Voorzitter VTW

 


Terug