Bijeenkomst "Toezicht, bestuur en de Aedes-benchmark" op 20 januari a.s.

Als lid van de VTW bent u van harte welkom bij de bijeenkomst ‘Toezicht, bestuur en de Aedes-benchmark’ op 20 januari a.s. Deze bijeenkomst organiseert  de VTW samen met Aedes speciaal voor toezichthouders en bestuurders. Doel van deze bijeenkomst is een actief gesprek over de mogelijkheden die de Aedes-benchmark biedt bij het gesprek tussen toezichthouders, bestuur en stakeholders. Voor toezichthouders is dit ook extra relevant in het kader van de aanspreekbaarheid.

Na een korte introductie over de Aedes-benchmark en de gebruiksmogelijkheden, bespreken we aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe de benchmarkresultaten een goede basis kunnen vormen voor een gesprek tussen bestuur en toezichthouder. Wat zijn de belangrijkste bespreekpunten en tot welke afspraken leidt dit?

Vervolgens onderzoeken we eveneens aan de hand van concrete voorbeelden, de mogelijkheden om de Aedes-benchmark te gebruiken bij het gesprek met lokale stakeholders. Bijvoorbeeld  bij het maken van prestatieafspraken. Welke informatie wordt hiervoor gebruikt en hoe wordt dit besproken? Daarnaast schenken we aandacht aan de strategische communicatie van de benchmarkresultaten. Hoe legt u uw stakeholders bijvoorbeeld uit dat uw corporatie twee keer een ‘C’ scoort en in de ‘staartgroep’ terecht is gekomen? Hoe gaat u als toezichthouder hierover met uw bestuurder het gesprek aan?

Ook gaan we in op de samenhang met andere transparantiemiddelen die inmiddels in onze branche voorhanden zijn, zoals visitatie, Transparantietool en het oordeel van de Autoriteit Woningcorporaties.

Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdagochtend 20 januari bij Aedes in Den Haag. U bent vanaf 09.00 uur welkom. We starten om 09.30 uur en eindigen om 12.00 uur met een broodje. U kunt zich aanmelden via Aedes. http://bijeenkomsten.aedes.nl/informatiebijeenkomst_aedesbenchmark/subscribe

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, h.geurts@vtw.nl

 


Terug