Veegwet Wonen aangenomen in de Tweede Kamer

Op dinsdag 20 december jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Veegwet Wonen. In deze wet worden een aantal fouten en omissies uit de Woningwet2015 hersteld. Na het wetgevingsoverleg van 12 december bleek al dat er ruim voldoende steun is voor de Veegwet. BIj de stemmingen werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen. 

De Veegwet is nog aangepast door een aangenomen amendement van de PvdA die de leden van een woningbouwvereniging meer inspraak geeft. De ALV kan schriftelijk advies geven over de voorgenomen besluiten van de RvC / RvT en over de benoeming van nieuwe bestuursleden.

De Veegwet Wonen heeft voluit "wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen". Oorspronkelijk zou de wet per 1 januari 2017 ingaan. In verband met opgelopen vertraging bij de parlementaire behandeling, gaat de wet nu pas door naar de Eerste Kamer. Daar wordt op 17 januari a.s. vastgesteld wanneer de Veegwet behandeld wordt. De voorzienene inwerkingtreding is per 1 juli 2017.

Links
Eerdere nieuwsbericht over de Veegwet Wonen (reactie op consultatie, d.d. 12 mei 2016)

Gastbijdrage VTW e-NIEUWS van mr. Eelkje van de Kuilen over de 2e nota van wijziging op de Veegwet (september 2016)


Terug