Jaarwerkplan Autoriteit Woningcorporaties 2017

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft het jaarwerkplan 2017 vastgesteld. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft het jaarwerkplan ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2017 gaat de Autoriteit onder meer nauwer samenwerken met het WSW en is er extra aandacht voor de beoordeling van scheidings- en splitsingsplannen.

Over de fit en propertoets schrijft de Autoriteit: "In 2016 is de procedure Geschiktheid en Betrouwbaarheid door ABD Topconsult geëvalueerd. In lijn met de aanbevelingen van deze evaluatie, zal een expertisecentrum ingericht worden die de geschiktheid- en betrouwbaarheidsonderzoeken gaat uitvoeren. Verwacht wordt dat het aantal gesprekken met kandidaat bestuurders en commissarissen zal afnemen, omdat vaker op andere wijze kan worden vastgesteld dat aan de vereisten wordt voldaan."

Over de VTW schrijft de Aw: "De Aw heeft belang bij een goede samenwerking met de vertegenwoordiging van de interne toezichthouders bij corporaties in de ondersteuning van het professionaliseren van het interne toezicht. Dit vanuit het wederzijdse besef dat een goed functionerend intern toezicht betekenisvol is voor het extern toezicht en dat een goede relatie tussen beide van belang is."

Documenten
Jaarwerkplan 2017 Autoriteit Woningcorporaties


Terug