Minister Plasterk: "WNT wordt onverminderd groot nageleefd."

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de WNT jaarrapportage 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister schrijft dat de naleving van de WNT onverminderd groot is. Het is zijn verwachting dat vanaf 1 januari 2017 deze trend zich doorzet, doordat volgens het overgangsrecht nu ook de eerste zittende bestuurders terug moeten in hun salaris. Daarnaast worden stappen gezet om de werking van de wet verder te verbeteren.

De VTW heeft zelf ook een analyse gedaan van de bezoldigingsgegevens. Samengevat zijn de conclusies over de beloningen van corporatiebestuurders over 2015:

 Alle toezichthouders in de corporatiesector zitten onder het bezoldigingsmaximum van de WNT.

Documenten

- aanbiedingsbrief minister aan de Tweede Kamer (samenvatting conclusies)
Jaarrapportage WNT 2015 (let op: 710 pagina's, 8 MB groot) 

 

 


Terug