Nieuwe website voor de VTW handreikingen en publicaties

De VTW bundelt alle handreikingen en publicaties vanaf nu op één overzichtelijke website. Hiermee wil de VTW een verdere stap zetten in de professionalisering van de vereniging. U kunt als lid straks alle publicaties in één overzicht zien. Stapsgewijs zullen we verwijzigen en kruiselingse links aanbrengen tussen de publicaties, zodat u een nog beter inzicht krijgt in alle relevante informatie over specifieke onderwerpen voor u als toezichthouder.

Op dit moment staan er al drie publicaties op http://www.vtw-publicaties.nl:

- Met het vizier op samenwerking en fusie (NIEUW)
- Professioneel intern toezicht met de auditcommissie (maart 2016)
- Het verslag van de RvC (december 2015)

Begin 2017 worden in elk geval nog de handreiking 'Werving, selectie en (her)benoeming commissaris',  'Van inzicht in naar toezicht op het financieel beleid bij woningcorporaties', 'Intern toezicht onder de Woningwet' en een herziene versie van de publicatie 'De zelfevaluatie van de RvC' op deze website geplaatst.


Terug