Beweging "Toezicht met passie" gelanceerd

Donderdag 24 november jl. is in de Algemene Ledenvergadering (ALV) de beweging "Toezicht met passie" gelanceerd. Deze beweging is een uitwerking van de meerjarenstrategie 2017-2020 van de VTW en de 1e fase in de verdere ontwikkeling van het intern toezicht. Samen geven we het toezicht voor de komende vijf jaar vorm.

Doel beweging

Het doel van de beweging is dat zoveel mogelijk leden actief betrokken zijn bij het denken over de toezichthouder van morgen en daarover op verschillende manieren in gesprek gaan, binnen hun raad en binnen de vereniging.

De VTW heeft hiervoor de nieuwe website http://www.toezichtmetpassie.nl in het leven geroepen. We gaan vier thema's uit de meerjarenstrategie uitwerken: Toezicht en bestuur; Toezicht en strategie; Toezicht en de wet; Toezicht en stakeholders. Dat doen we met essays, reflectie en themabijeenkomsten. 

Projectleiders Willem van Leeuwen en Albert Kerssies gaan tot de ALV van juni 2017 een beweging op gang brengen, voor toezichthouders, maar vooral ván toezichthouders. De input van onze leden, van u als VTW lid, is onmisbaar. Wij roepen iedereen op om mee te doen met deze beweging. De uitkomst levert input op voor de vervolgstappen in de uitwerking van de meerjarenstrategie. 

Voor meer informatie over de beweging: http://toezichtmetpassie.nl/over-de-beweging. Volg de beweging ook op twitter: @toezichtpassie


Terug