VTW-beroepsregel 2017 vastgesteld door ALV

De VTW-beroepsregel Bezoldiging commissarissen is op 20 april 2015 vastgesteld door de ALV voor de jaren 2015 en 2016. Op 24 november 2016 is deze gewijzigd en vastgesteld voor het jaar 2017. De VTW-beroepsregel is voor alle leden algemeen geldig en bindend.

Waarom een aparte beroepsregel

De VTW-beroepsregel houdt rekening met de intentie van de WNT 2 om toezichthouders substantieel beter te belonen – omdat toezichthouden steeds professioneler wordt en de laatste jaren steeds meer tijd vergt, de risico’s groter zijn geworden en de eisen zijn veel strenger zijn geworden – maar is lager dan de WNT 2.

In de WNT 2 zijn de maximumbezoldigingspercentages voor commissarissen verhoogd (van 5 naar 10 procent voor een RvC-lid en van 7,5 naar 15 procent voor een RvC-voorzitter). Deze verhogingen, in combinatie met het verlaagde bezoldigingsmaximum in de WNT2, zouden per saldo moeten leiden tot een verruiming van de bezoldigingsruimte voor commissarissen met ruim 54 procent t.o.v. de WNT 1. Vanaf 2015 ontstond echter (onbedoeld) de mogelijkheid de bezoldiging van RvC-leden en RvC-voorzitters te verhogen met 100 procent t.o.v. de WNT 1. Dit kwam doordat de bezoldigingsmaxima in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014, die ook gold voor het jaar 2015, niet zijn verlaagd en in de Regeling voor het jaar 2016 alleen de bezoldigingsmaxima voor de hoogste drie bezoldigingsklassen H, I en J zijn verlaagd naar € 178.000.

Met het aannemen van de VTW-beroepsregel voor het jaar 2017 onderschrijft de ALV opnieuw het standpunt van het VTW-bestuur dat voor leden van de VTW wel een hogere bezoldiging  t.o.v. de WNT 1 mogelijk is, welke recht doet aan de zwaarte van de functie en de investering in uren, maar dat deze verhoging in ‘de geest van de WNT 2’ moet zijn.

Wat betekent de beroepsregel in de praktijk?

VTW-beroepsregel 2017
Voor 2017 geldt de VTW-beroepsregel 2017 voor alle leden van de VTW. De beroepsregel 2017 is t.o.v. de beroepsregel 2015 en 2016 op een aantal punten gewijzigd (voor meer informatie zie de oplegnotitie):

Bekijk hier de VTW-beroepsregel 2017 en onderstaand de tabel uit de beroepsregel 2017.

Bezoldigingsklasse
Regeling                        
Maximale bezoldiging
bestuurder Regeling
2017                                     
Maximale bezoldiging
RvC-lid
VTW-beroepsregel            
Maximale bezoldiging
RvC-voorzitter
VTW-beroepsregel
A € 84.000 € 6.470 € 9.700
B € 95.000 € 7.315 € 10.975
C € 106.000 € 8.160 € 12.245
D € 114.000 € 8.780 € 13.165
E € 132.000 € 10.165 € 15.245
F € 151.000 € 11.625 € 17.440
G € 170.000 € 13.090 € 19.635
H € 181.000 € 14.500 € 21.750
I € 181.000 € 15.925 € 23.890 
J € 181.000 € 18.100 € 27.150 

 

VTW-beroepsregel 2015 en 2016
VTW leden van een RvC/RvT die vóór 20 april 2015 nog geen afspraken haden gemaakt over de bezoldiging in 2015 zijn verplicht zich te houden aan VTW-beroepsregel voor de jaren 2015 en 2016.

Voor de VTW leden van een RvC/RvT die hun bezoldiging voor 2015 hebben vastgesteld vóór 20 april zijn er twee opties:

  1. Is de stijging binnen de normen van de beroepsregel, dan verandert er niets;
  2. Is de stijging buiten de normen van de beroepsregel, dan doet het bestuur een klemmend beroep op deze RvC’s een nieuw besluit te nemen en de bezoldiging aan te passen aan de beroepsregel.

Bekijk hier de VTW-beroepsregel 2015 en 2016 en onderstaand de tabel VTW-beroepsregel 2015 en 2016.

Bezoldigingsklasse
Regeling                         
Maximale bezoldiging
bestuurder Regeling 
2015/2016                            
Maximale bezoldiging
RvC-lid
VTW-beroepsregel            
Maximale bezoldiging
RvC-voorzitter
VTW-beroepsregel
A € 82.100/€ 83.000 € 6.322 € 9.483
B € 93.000/€ 94.000 € 7.161 € 10.742
C € 103.900/€ 105.000 € 8.000 € 12.000
D € 112.400/€ 113.000 € 8.655 € 12.982
E € 130.600/€ 131.000 € 10.056 € 15.084
F € 148.800/€ 150.000 € 11.458 € 17.186
G € 167.000/€ 168.000 € 12.859 € 19.289
H € 185.200/€ 179.000 € 14.260 € 21.391
I € 203.400/€ 179.000  € 15.662 € 23.493
J € 230.434/€ 179.000  € 17.800 € 26.700

Terug