Governancecode aangepast op nieuwe regels OOB

VTW en Aedes gaan de Governancecode aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Aanleiding hiervoor is de invoering van de wettelijke bepaling dat woningcorporaties met meer dan 1.500 verhuureenheden vanaf 1 januari 2018 worden aangemerkt als Organisatie van Openbaar Belang (OOB).

Roulatietermijn
Dat heeft gevolgen voor de verplichte roulatietermijn voor de accountant die jaarlijks de woningcorporatie controleert. Nu staat er in de Governancecode dat die elke acht jaar moet wisselen. De verplichte termijn voor een OOB-organisatie is tien jaar voor accountantsorganisaties. Om verwarring te voorkomen sluit Aedes aan bij de wettelijke bepaling. Deze is van toepassing op het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2018.

De nieuwe tekst in de Governancecode wordt daarom: ‘De RvC benoemt de externe accountant voor een periode van maximaal 10 jaar. Voor een corporatie die kwalificeert als Organisatie van Openbaar Belang (OOB) gelden de vigerende bepalingen uit de wet- en regelgeving van toepassing op kantoorroulatie voor accountantsorganisaties’.

VTW brengt de wijziging van de code op 24 november 2016 in stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering.


Terug