VTW e-NIEUWS juli 2016

Zomer 2016

In verband met de zomervakantie:

  • komt de e-NIEUWS in zowel juli en augustus één keer uit. 
  • het VTW Bureau is in juli en augustus gewoon bereikbaar, maar het kan wel zijn dat uw vraag niet direct beantwoord kan worden.

Het bestuur en het bureau van de VTW wensen alle lezers van de e-NIEUWS een goede zomervakantie toe.

Lees verder

Interview Martijn de Loor: 'Ruimte voor twijfel over beslissingen creëer je zelf’

Wat dragen de persoonlijkheidskenmerken van de leider bij aan de kwaliteit van het bestuur en het succes van de organisatie? Over die vraag debatteerden 30 bestuurders en commissarissen van woningcorporaties in een rondetafelgesprek over leiderschap op 24 juni 2016. Het stond onder leiding van Karin van Dreven, bestuurder van Haag Wonen. Eén van de deelnemers aan het debat, psycholoog en commissaris Martijn de Loor, geeft in een interview zijn visie op leiderschap. ‘Durf met mildheid en humor jezelf op het spel te zetten als bestuurder of commissaris.’ 

Lees verder

Vijfde leergang aankomende commissarissen gestart

Deze week is de 5e leergang voor aankomend commissarissen begonnen met 14 enthousiaste deelnemers. Dit initiatief van de VTW wil bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC's en verdere versterking van het interne toezicht.

Lees verder

Uitreiking boek 'De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering'

Op 1 juli jl. overhandigde auteur Hans van Vark RA zijn boek 'De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering' aan VTW directeur Albert Kerssies. In het boek gaat Van Vark in op de fors gewijzigde regelgeving in de corporatiesector als gevolg van de Woningwet 2015. 

Lees verder

Regionale bijeenkomsten: Zijn corporaties de opvangtehuizen/bejaardentehuizen van de toekomst?

De VTW organiseert in september en oktober vijf regionale bijeenkomsten. Het thema  gaat  over de uitdagingen voor corporaties in de wijken op het gebied van zorg, mede in relatie tot samenwerken met gemeenten.

Lees verder

Vooraankondiging: ledencongres 23 september over cultuur en gedrag

Op vrijdag 23 september houdt de VTW weer een inspirerend ledencongres in Utrecht. Het thema is: cultuur en gedrag. We bieden u een prakijkgedreven dag aan, die u handvatten meegeeft in uw werk als toezichthouder. Na een kort plenair programma met twee inspirerende sprekers gaan we in deelsessies diverse aspecten van cultuur en gedrag nader verkennen.

Lees verder

Eén landelijke geschillencommissie woningcorporaties

Er komt één landelijke geschillencommissie waar alle huurders terecht kunnen met een klacht over hun woningcorporatie. Aedes en de Woonbond onderzoeken met het ministerie van BZK hoe de landelijke commissie het best vorm kan krijgen. Het is de bedoeling dat de landelijke geschillencommissie per 1 januari 2017 van start gaat.

Lees verder

Tussentijdse evaluatie visitatiemethodiek 5.0: geen grote aanpassingen

In 2014 is een nieuwe versie (5.0) van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties ingevoerd. Daarmee zijn inmiddels 185 corporaties gevisiteerd. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat methodiek 5.0 op hoofdlijnen robuust is, grotendeels voldoet aan de gestelde doelen en positiever wordt beoordeeld dan de vorige versie.

Lees verder

Rapportage volkshuisvestelijke prestaties corporaties 2016-2020

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de 'Rapportage volkshuisvestelijke prestaties corporaties 2016-2020' aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat een toelichting op de realisatie in 2014, de voorlopige realisatie in 2015 en de prognose voor 2016-2020.

Lees verder