Aedes publicatie: 'Steenrijk? Een baksteen is geen bankbiljet.' Woningcorporaties, marktwaardering en beeldvorming

De financiële situatie van corporaties staat regelmatig in de belangstelling. Het is een belangrijke factor voor de verwachtingen die men van corporaties heeft om te werken aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen. Corporaties zijn steeds transparant over hun financiële situatie, mogelijkheden, afwegingen en inspanningen. Dit jaar krijgen corporaties te maken met de overgang naar een uniforme manier van waardering van hun vastgoed: op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Dat brengt risico’s in de beeldvorming met zich mee. Op papier gestegen vermogens kunnen gemakkelijk leiden tot eenzijdige beeldvorming over de ‘rijkdom’ van woningcorporaties.

Op basis van deze analyse heeft Aedes het communicatieadvies 'Steenrijk? Een baksteen is geen bankbiljet' gemaakt voor haar leden. Aedes adviseert woningcorporaties om stakeholders en publiek actief informatie te verstrekken over hun vermogen, hun financiële situatie en het effect van een nieuwe vorm van waardering van vastgoed. Iedere corporatie doet dat op een manier die past bij de eigen situatie en werkwijze. Zo willen we via een afgestemde aanpak en fasering juiste beeldvorming stimuleren en verkeerde beeldvorming tegen gaan. Aedes heeft voor haar leden modelteksten gemaakt, die door corporaties naar eigen inzicht aan te passen en te gebruiken zijn.

Aedes heeft aan de VTW gevraagd of dit nieuwsbericht ook onder de leden van de VTW verspreid kan worden.


Terug