Het reglement financieel beleid en beheer - SOM Seminar 3 juni a.s.

Woningcorporaties moeten een financieel reglement opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Hierin wordt vastgelegd hoe u omgaat met financiering, derivaten of beleggingen, wat uw strategie is ten aanzien van financiering en risico en hoe de AO/IC van de financiële functie is ingericht.

De VTW brengt daarom graag het SOM Seminar over 'Het reglement financieel beheer en beleid' onder uw aandacht. Deze vindt plaats op 3 juni a.s. in Hilton Soestduinen.

Programma
Dagvoorzitter is Willem van Leeuwen. Spekers zijn: Albert Kerssies (directeur VTW), Carla van der Weerdt (Accent Advies), Ben Spelbos (commissaris Portaal en Intermaris), Martijn Rink (directeur-bestuurder Rhenam), Eelkje van der Kuilen (advocate AKD) en Jan van der Moolen (vz RvC Lefier en SSH).

Het hele programma vindt u hier. Ook vindt u in de bijlage de mogelijkheid om u aan te melden.


Terug