Handreiking 'professioneel intern toezicht met de auditcommissie' gepubliceerd

Op verzoek van de VTW hebben Ben Spelbos en Hans van Vark de handreiking 'professioneel intern toezicht met de auditcommissie' geschreven. Deze VTW handreiking sluit aan op de actuele wet- en regelgeving en beoogt - mede tegen de achtergrond van praktijkervaringen - bij te dragen aan de verdere professionalisering van auditcommissies. Na een verkenning van de regelgeving wordt inhoud gegeven aan de organisatie, werkwijze, taken en verantwoordelijkheden van de auditcommissie. Ingekleurd door de ervaringen van de praktijk worden een aantal aanbevelingen gegeven.
Deze handreiking ligt in het verlengde van de VTW publicatie 'De RvC, het bestuur en de accountant: spel met meerwaarde' (2013).

U vindt de handreiking als webpublicatie via de volgende link: http://www.rvc-auditcommissie.nl/. Indien u er de voorkeur aan geeft om van 'papier' te lezen, is het ook mogelijk om de gehele handreiking, of individuele hoofdstukken, als pdf bestand te downloaden en uit te printen.


Terug