Kamerbrief minister Blok over artikel 'Het einde van de woningbouwvereniging'

Onlangs verscheen het krantenartikel 'Het einde van de woningbouwvereniging' over de gevolgen van de nieuwe Woningwet voor woningbouwverenigingen. Het gaat dan vooral om de rol die de RvC / RvT inneemt bij de benoeming van bestuurders en commissarissen volgens de Woningwet, in plaats van de Algemene Vergadering van de leden van een woningbouwvereniging zoals in het Burgerlijk Wetboek.

De Tweede Kamer had minister Blok verzocht om een reactie. De minister schrijft dat de Woningwet inderdaad afwijkt van het verenigingsrecht uit het Burgerlijk Wetboek, maar dat de Algemene Vergadering invloed heeft en dat ook afhankelijk is van de statuten van de woningbouwvereniging. Verder merkt hij op dat de huurders onder meer invloed uitoefenen via de huurdersorganisaties die huurderscommissarissen voordragen.

De Kamerbrief van minister Blok kunt u hier lezen (pdf). Voor vragen kunt u contact opnemen met het VTW Bureau via bureau@vtw.nl.


Terug