"Fit en proper toets nog beetje een black box" - VTW directeur Albert Kerssies in 'Governance Update'

'Het mag allemaal wat sneller'

Albert Kerssies is positief over de nieuwe fit & proper-toets, al plaatst hij wel een aantal kanttekeningen. ‘Het vertraagt het benoemingsproces en je moet oppassen dat extern toezicht niet op de stoel van het intern toezicht gaat zitten.’

Wat vooraf ging… De excessen van de laatste jaren in bestuur en toezicht bij woningcorporaties hebben onder meer geleid tot de invoering per 1 juli 2015 van een fit & proper-toets. Daarmee worden nieuwe toezichthouders bij hun benoeming getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Dat geldt ook voor herbenoemingen. In een interview met Governance Update in 2014, gaf VTW-directeur Albert Kerssies destijds aan wel betrokken te willen worden bij het opstellen van die fit & proper-toets.

Lees het hele interview met Albert Kerssies voor Governance Update hier.


Terug