Reminder: 25 februari a.s. bijeenkomst over professioneel opdrachtgeverschap

Zoals in de vorige e-NIEUWS reeds aangekondigd, gaan de VTW en Aedes gezamenlijk bijeenkomsten organiseren over het opdrachtgeverschap en de rol van het interne toezicht daarbij. De eerste bijeenkomst is op donderdag 25 februari a.s. Opdrachtgeverschap is vastgesteld in de Governancecode 2015 en een belangrijke component in het terugdringen van de bedrijfslasten.

Corporaties zijn de grootste opdrachtgever in de woningbouw en vastgoed is de grootste kostenpost van corporaties in hun bedrijfsvoering. Een kostenpost die direct beïnvloedbaar is middels de functie inkoop, oftewel opdrachtgeverschap. Hoe je het opdrachtgeverschap invult is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, maar in tweede instantie die van de raad van toezicht.

Toch staat opdrachtgeverschap vaak niet heel hoog op de agenda bij RvC's / RvT's van woningcorporaties. De VTW en Aedes organiseren daarom bijeenkomsten, gericht op toezichthouders.

Programma
12.30 uur: Inloop met broodje
13.00 uur: Opening en introductie door Maarten Georgius (Aedes) en Hans Geurts (VTW)
13.15 uur: Wat is professioneel opdrachtgeverschap? - door Tom Smeulders, oud-directeur DUWO en oud-commissaris en oud-VTW-lid
korte pauze
14.00 uur: Professioneel opdrachtgeverschap en het belang van intern toezicht - door Emile Spek, directeur AMC en commissaris en VTW-lid
15.00 uur: Afronding en dialoog

U bent van harte welkom in het kantoor van Aedes in Den Haag. (routebeschrijving). Leden van de VTW kunnen zich aanmelden middels de link in de e-brief die zij hebben ontvangen. U kunt zich ook aanmelden via: bureau@vtw.nl o.v.v. bijeenkomst Opdrachtgeverschap 25 februari.

Meer weten over opdrachtgeverschap?
Kijk dan op onze website op de themapagina: http://www.vtw.nl/faq/themas/opdrachtgeverschap


Terug