Afschaffing fictieve dienstbetrekking door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De Eerste Kamer heeft op 2 februari jl. de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) met een ruime meerderheid aangenomen. In het plenaire debat een week eerder heeft de staatssecretaris zijn voornemen bekend gemaakt om de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen af te schaffen.
Dit heeft u eerder kunnen lezen in de e-NIEUWS van januari 2016 (nr. 2).

Wat gaat er nu gebeuren?
Het ministerie van Financiën werkt nu aan een Beleidsbesluit waarin de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen wordt afgeschaft, gelijktijdig met de invoering van de Wdba op 1 mei a.s. De formele wetswijzing vindt dan plaats bij het Belastingplan 2017, dat op 1 januari 2017 in werking treedt. In de praktijk wordt de fictieve dienstbetrekking dus al per 1 mei 2016 afgeschaft.
De VTW heeft van het ministerie begrepen dat het Beleidsbesluit waarschijnlijk begin maart gepubliceerd wordt, al is er nog geen definitieve datum bekend. Als beroepsvereniging - waarbij we ook optreden namens de NVTZ (zorg) en de VTOI (onderwijs) - wil de VTW graag betrokken worden bij het communicatietraject dat het ministerie gaat inzetten om de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking onder de aandacht van de doelgroep te brengen.

Het verdwijnen van de VAR onder de Wdba zou betekenen dat de corporatie altijd loonheffing op de commissarissenbeloning zou moeten inhouden en afdragen. De VTW heeft zich met hulp van Deloitte ingezet voor een oplossing hiervoor.  Deze is gevonden in het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking van de commissaris. Op verzoek heeft Deloitte een stroomschema gemaakt om de gevolgen hiervan in kaart te brengen.
Wat de precieze fiscale effecten voor u persoonlijk zullen zijn als toezichthouder, is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra het ministerie van Financiën het Beleidsbesluit publiceert, kunnen de gevolgen in kaart gebracht worden. Leden van de VTW worden daar uiteraard over geïnformeerd.


Terug