Toezichtvisie en Meerjarenprogramma van de Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit Woningcorporaties heeft de visie en het meerjarenprogramma gepubliceerd. Dit schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in een brief aan de Tweede Kamer.

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) is op 1 juli 2015 van start gegaan als externe toezichthouder op de corporatiesector. Organisatorisch is de Aw ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
In de Toezichtvisie gaat de Aw onder andere in op hoe zij integraal toezicht gaat houden, zowel vanuit individueel toezicht als stelseltoezicht. Het Meerjarenprogramma 2016-2020 gaat in op de activiteiten voor de komende jaren. Hierin is veel aandacht voor de uitvoering van de zogeheten "fit en proper toets."
De minister geeft in zijn Kamerbrief expliciet aan dat hij beide documenten in ongewijzigde vorm heeft goedgekeurd.

Standpunt VTW
De VTW stuurt nog een reactie aan de commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer. Wat de VTW in elk geval jammer vindt, is dat er geen passage is opgenomen over samenwerking tussen het externe en interne toezicht. Het is een gemiste kans dat de Autoriteit niet zelf actief de verbinding zoekt met de VTW. Dat is wel iets waar wij naar streven. Een ander aandachtspunt is de positie van de directeur van de Autoriteit ten opzichte van de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het is voor de VTW niet helder hoe de door de Tweede Kamer gewenste directe toegang tot de minister is geregeld.

Lees meer
Kamerbrief minister Blok over Autoriteit Woningcorporaties
Toezichtvisie Autoriteit Woningcorporaties
Meerjarenprogramma 2016-2020 Autoriteit Woningcorporaties

 


Terug