Heeft u goede voorbeelden over visitatie?

De VTW en Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) werken samen aan een publicatie voor commissarissen over visitatie. Om daarin optimaal aan te sluiten bij de praktijk van commissarissen zijn we op zoek naar goede voorbeelden die hierin gebruikt kunnen worden.
Deze handreiking is een volledige herziening van de bestaande publicatie.

We zoeken voorbeelden waarin is gebleken dat de visitatie voor u als commissaris van belang was, bijvoorbeeld doordat het u een nieuw inzicht heeft gegeven, of dat u de visitatie als ondersteunend voor uw werk heeft ervaren. Met uw ervaringen willen we de betrokkenheid van commissarissen bij visitatie vergroten maar vooral ook de mogelijke betekenis van visitatie voor commissarissen te verhelderen.

Wij nodigen daarom commissarissen van harte uit hun goede voorbeelden onder onze aandacht te brengen. Het gaat om visitaties waarin commissarissen:

U kunt hiervoor contact opnemen met Ingrid van der Kraan (E i.vdkraan@vtw.nl, T 06 448 120 38).


Terug