Filosofische trainingsreeks voor commissarissen

In samenwerking met de Universiteit van Tilburg organiseert OVERDENKWERK filosofische denksessies voor commissarissen en intern toezichthouders, onder het motto “Twijfel is het begin van nieuw denken”.
In vier sessies behandelt Overdenkwerk vier thema’s die allemaal directe raakvlakken hebben met het werk van een commissaris: 1) Legitimiteit, 2) Ethiek, 3) Macht en 4) Rechtvaardigheid. 

De filosofische denksessies van Overdenkwerk helpen u scherper en onafhankelijker te denken. U staat steviger in uw schoenen, omdat u uw eigen overtuigingen beter onderbouwt en beter in staat bent drogredenen van anderen te doorzien. De training opent en scherpt uw gedachten.

Elke sessie helpt u om zelf op zoek te gaan naar de essentie van uw werk en uw organisatie. De trainingsreeks bestrijkt vier dagen met een tussenpauze van enkele weken. Het is ook mogelijk om u in te schrijven voor één of meerdere aparte sessies.

Deelnemers
De training richt zich op intern toezichthouders en commissarissen.

Leerdoelen
U ontsnapt uit het dagelijkse en beperkte denkkader en opent voor uzelf nieuwe perspectieven.
U doorziet de essentie van uw werk en uw organisatie,
U ontwikkelt de capaciteit tot onafhankelijker en scherper denken
U versterkt uw moreel kompas door meer inzicht in ethisch handelen
De trainingsreeks bestaat uit vier denksessies die worden aangeboden op:

•        Woensdag 18 mei 2016 van 13:00 tot 20:00 uur - Legitimiteit

•        Woensdag 1 juni 2016 van 13:00 tot 20:00 uur - Ethiek

•        Woensdag 15 juni 2016 van 13:00 tot 20:00 uur - Macht

•        Woensdag 29 juni 2016 van 13:00 tot 20:00 uur - Rechtvaardigheid

Meer informatie en inschrijven: www.overdenkwerk.nl


Terug