Aedes publiceert CiP gegevens 2015

Brancheverening Aedes heeft de volkshuisvestelijke en financiële cijfers op corporatieniveau over 2014 gepubliceerd op de website. De digitale rapportage biedt per woningcorporatie inzicht in de belangrijkste volkshuisvestelijke en financiële cijfers en is gebaseerd op gegevens die corporaties afgelopen jaar aanleverden bij de Autoriteit Woningcorporaties (AW).

Meer informatie en het inzien van de gegevens, kijk op de website van Aedes.


Terug