Stand van zaken Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba) is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel schaft de VAR af en zorgt er onder andere voor dat de organisatie (de woningcorporatie) een inhoudingsplicht krijgt voor de loonheffing voor de toezichthouders. Dit leidt tot ongewenste gevolgen voor toezichthouders met een eigen (persoonlijke) vennootschap.

Eerder publiceerde de VTW reeds dit artikel hierover. De invoering van de wet is reeds uitgesteld van 1 januari 2016 naar 1 april 2016.
De fracties van VVD, CDA en D66 in de Eerste Kamer hebben in december veel kritische vragen aan staatssecretaris Wiebes gesteld. Het is de staatssecretaris niet gelukt om de vragen te beantwoorden binnen de deadline (maandag 11 januari jl). De staatssecretaris heeft aangegeven op maandag 18 januari a.s. zijn brief te kunnen sturen.
Het debat over de Wdba is daarop, vanwege onvoldoende voorbereidingstijd voor de fracties, een week uitgesteld. Behandeling van het wetsvoorstel is nu voorzien voor 26 januari a.s. Eventuele stemming over het wetsvoorstel vindt dan onder voorbehoud plaats op 2 februari a.s.

Het is nog niet duidelijk of de doorbetaald loonregeling geaccepteerd zal worden als oplossing voor het voorziene probleem voor commissarissen met een (persoonlijke) vennootschap. De VTW houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


Terug