Wilt u meewerken aan de nIeuwe handreiking fusievoornemens?

De handreiking ‘fusievoornemens beoordeeld’ van de VTW dateert alweer uit 2008. Inmiddels is de wereld om ons heen veranderd en zijn fusievoornemens in een ander daglicht komen te staan. Dit geldt zeker met de komst van de nieuwe Woningwet en navenant het beoordelingskader vanuit de Autoriteit Woningcorporaties. Alle reden dus om de handreiking te actualiseren, waarbij een pragmatisch insteek voorop staat (direct toepasbaar). We hebben Atrivé in de personen van Robert van Bendegem en Gerrit van Vegchel hiertoe opdracht gegeven, waarbij we het palet van fusie verbreden met samenwerkingsinitiatieven- en vormen. We sluiten hiermee aan op hetgeen we in de praktijk zien en meemaken.

Of het nu gaat om een voornemen tot fusie of samenwerking, de formele en informele rol van de commissaris staat ook in deze handreiking centraal. We verwachten de handreiking het eerste kwartaal van 2016 uit te brengen. In dit kader zijn we op zoek naar leden (met recente samenwerkings-en/of fusie ervaring), die met ons en Atrivé willen meedenken- en lezen in de begeleidingsgroep vanuit de VTW. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met bureau@vtw.nl en/of Albert Kerssies via a.kerssies@vtw.nl

 


Terug