Externe begeleiding RvC-zelfevaluatie door commissaris

Een jaarlijkse en stevige RvC-zelfevaluatie met regelmatig externe begeleiding, is een noodzakelijk goed en één van de randvoorwaarden voor goed intern toezicht. Niet alleen omdat het volgens de Governancecode Woningcorporaties en de Woningwet moet, maar eerst en vooral omdat er geen andere instantie is die het functioneren van het interne toezicht beoordeelt.

Voor een zelfevaluatie met externe begeleiding wordt meestal gebruik gemaakt van een adviseur van een bureau. Het kan ook anders. Als begeleider voor de zelfevaluatie van de ene RvC kan ook een commissaris optreden van de andere RvC en andersom. De begeleider kan hiervoor ook PE-punten behalen. De begeleiding van deze zgn. kruislingse RvC-zelfevaluatie moet dan wel aan de PE voorwaarden voldoen.

Interesse?
Heeft u interesse om uw RvC-zelfevaluatie op deze manier vorm te geven, dan kunt u dit melden via bureau@vtw.nl. De VTW zal dan proberen een zorgvuldige "match" te maken. Uiteraard kunt u ook zelf een geschikte commissaris voor deze vorm van zelfevaluatie zoeken.


Terug