Leidraad voor opstellen Verslag van de Raad van Commissarissen

Ieder jaar legt u in het Verslag van de RvC verantwoording af aan de maatschappij over de wijze waarop u toezicht heeft gehouden op uw corporatie. Om u daarbij te ondersteunen, biedt de VTW u de ‘Handreiking: Het Verslag van de RvC’ aan. Deze handreiking is geschreven door Oscar Toebosch in opdracht van de VTW en wordt uitgegeven als webpublicatie.

De handreiking biedt u een leidraad bij het opstellen van het Verslag van de Raad van Commissarissen. Hierin is een rapportagestructuur opgenomen, die in overzichtelijke hoofdstukken en paragrafen de essentiële zaken aangeeft die u in uw RvC-verslag dient te melden.

De handreiking is zeker niet bedoeld als een dwingend model dat u één op één dient over te nemen, maar als een blauwdruk met de bouwstenen die u in het verslag kunt gebruiken.

De VTW vindt dat deze handreiking kan bijdragen aan een transparante verantwoording en wil u daarom van harte aanbevelen deze te gebruiken bij het opstellen van uw RvC-verslag.

U vindt de ‘Handreiking: Het Verslag van de RvC’ op: http://www.rvc-verslag.nl

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de handreiking dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Ingrid van der Kraan (E i.vdkraan@vtw.nl of M 06 44812038).


Terug