Strategische sessie voor toezichthouders bij grote corporaties

De VTW is in gesprek met een aantal RvC's van de grotere corporaties om de wensen over de inzet / activiteiten van de VTW voor de commissarissen van grote corporaties op te halen. Eén van de uitkomsten van deze gesprekken die al hebben plaatsgevonden, is dat er behoefte bestaat aan een extra ledenraadpleging over de concept meerjarenstrategie 2017-2020 met name gericht op de wensen van de grotere corporaties (>20.000 vhe). De extra ledenbijeenkomst zal in december 2015 worden georganiseerd. Zodra de datum bekend is zullen de leden hiervan op de hoogte worden gesteld.

 


Terug