Algemene Ledenvergadering en themabijeenkomst op 24 november a.s.

Als lid van de VTW bent u hartelijk welkom bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de voorafgaande themabijeenkomst op 24 november a.s. De themabijeenkomst staat in het teken van de meerjarenstrategie 2017-2020. In de ALV wordt het jaarplan 2016 en de begroting 2016 vastgesteld. Ook staat de herbenoeming van het bestuurslid mw. Bakker-van den Berg en de voordracht voor een nieuw bestuurslid op de agenda.

Themabijeenkomst Meerjarenstrategie 2017-2020 (van 16.00-17.40 uur)
De corporatiesector is volop in beweging, ook de komende jaren. Er is een nieuwe woningwet en de governancecode woningcorporaties is vernieuwd. Er wordt volop gediscussieerd over de toekomst van corporaties, met de kernvraag ‘waartoe zijn wij op aarde?’, samen met de belanghouders. Goed intern toezicht is hierbij onmisbaar. Er wordt de komende jaren dan ook veel gevraagd van het intern toezicht. VTW is bezig met het opstellen van de meerjarenstrategie 2017-2020. De hierboven geschetste ontwikkelingen zijn hierin leidend. Bij het opstellen van de strategie is de input van de leden onmisbaar. Tijdens de themabijeenkomst staat de meerjarenstrategie van de VTW voor 2017-2020 centraal. Het concept staat op het ledendeel van de VTW website.

Er is veel gelegenheid voor interactie en discussie. Aan de hand van een presentatie, stellingen en vragen wordt u (digitaal) meegenomen in de meerjarenstrategie 2017-2020.

Na een pauze met snack begint om 18.00 uur de Algemene Ledenvergadering. U bent van harte welkom in Expo Houten. In de persoonlijke uitnodiging die u per e-mail heeft ontvangen, staat de aanmeldlink voor themabijeenkomt en ALV.


Terug