Uitkomsten uitvraag honoreringen en zittingstermijnen 2014

De VTW heeft dit voorjaar bij alle corporaties de jaarlijkse uitvraag gedaan naar de honoreringen en zittingstermijnen van de interne toezichthouders. De uitkomsten zijn inmiddels bekend en geanalyseerd. In het kader van transparantie publiceert de VTW deze gegevens op de website.

Uitkomsten
Aan de uitvraag heeft het overgrote deel van de interne toezichthouders meegewerkt. Ruim 1700 toezichthouders hebben gegevens verstrekt over hun honorering en zittingstermijn. Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat niet alle toezichthouders lid zijn van de VTW. Zo'n 90% van de sector is bij onze beroepsvereniging aangesloten, maar een aantal (veelal kleine) corporaties is niet binnen de VTW vertegenwoordigd.

De gemiddelde honorering bedroeg in 2014 6.956 euro bruto per jaar. De gemiddelde zittingstermijn bedroeg 4,3 jaar.

Iets meer dan 20 corporaties heeft nog geen gegevens aangeleverd binnen de daarvoor gestelde termijn.

Overschrijdingen
In 2014 overschreden 29 toezichthouders de maximale zittingstermijn van 8 jaar uit de Governancecode woningcorporaties. Deze toezichthouders hebben allemaal hun functie in 2014 neergelegd.
In 2014 overschreden 13 toezichthouders de maximale honorering passende bij de schaalindeling van hun corporatie. Vier van hen hebben hun functie in 2014 neerlegd. Negen toezichthouders zijn op dit moment nog actief. Zij zijn ook allen lid van de VTW.  

"We zien een verdere daling in honorering," zegt directeur Albert Kerssies. "Dat vinden we een goede ontwikkeling, want de VTW staat voor sobere en doelmatige honoreringen. We hebben in april 2015 niet voor niets een bindende beroepsregel afgesproken met redelijke honoreringen die in verhouding staan tot het vele werk en de daarbij behorende risico's. Met de negen leden die teveel verdiend hebben, gaan we een indringend gesprek aan."

De VTW stuurt een brief aan de corporaties die nog geen gegevens hebben verstrekt om dit alsnog te doen.

Samenvatting van de uitvraag, inclusief de vergelijkingstabellen vanaf 2011 t/m 2014 (pdf)

Samenvatting met vergelijking 2011, 2012, 2013 en 2014 (pdf)

Totaal overzicht van alle commissarissen in 2014 (pdf)

 


Terug