Brief ILT en CFV over veranderingen toezicht op woningcorporaties

ILT en CFV hebben in een gezamenlijke brief de besturen en RvC's van woningcorporaties geïnformeerd over de veranderingen voor het toezicht op woningcorporaties als gevolg van de inwerkingtreding van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting in werking (hierna: Woningwet 2015). Deze wet voorziet o.a. in de komst van een onafhankelijke Autoriteit woningcorporaties per 1 juli 2015 die integraal toezicht houdt op de rechtmatigheid, governance, integriteit en de financiële continuïteit bij woningcorporaties.

In de brief wordt toegelicht wat de veranderingen betekenen voor de corporaties. Hierbij concentreren ILT en CFV zich op de belangrijkste organisatorische en inhoudelijke veranderingen voor het komende half jaar en wordt ingegaan op:

De VTW wil de leden in het bijzonder wijzen op de passage in de brief over de zogeheten 'brede meldplicht' voor de RvC richting de Aw.

Lees hier de brief van ILT en CFV van 29 juni 2015


Terug