Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 gepubliceerd

Vandaag is het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in het Staatsblad gepubliceerd. In de Algemene Maatregel van Bestuur zijn een groot aantal artikelen uit de Woningwet 2015 nader uitgewerkt. Het Besluit vervangt het huidige Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en treedt per 1 juli 2015 in werking.

Bekijk het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 op: www.officielebekendmakingen.nl of als PDF.


Terug