Akkoord Blok en Aedes maakt veel los

Het zal u als toezichthouder vast niet ontgaan zijn: eind augustus heeft minister Blok een akkoord gesloten met het bestuur van Aedes over de corporatiesector. De VTW heeft hierover reeds gezegd 'gemengde gevoelens' te hebben over het resultaat.

Op deze plaats geven we graag het woord aan voor- en tegenstanders van het principeakkoord. 
Ten eerste: een ingezonden brief van Mariëlle Rompa, voorzitter van de RvC van Portaal. Hierin gaat zij in op de afweging die de RvC van Portaal heeft gemaakt en de conclusie dat de sector baat heeft bij deze afspraken.
Ten tweede: een ingezonden brief van Ronald Paping, directeur van de Woonbond, die fel tegenstander is van het gesloten akkoord.

 


Terug