e-NIEUWS september 2013 (nr. 1)

VTW: gemengde gevoelens bij akkoord Blok en Aedes

De VTW heeft gemengde gevoelens bij het akkoord dat de minister voor Wonen op 30 augustus jl. heeft gesloten met Aedes. In het akkoord wordt afgesproken dat de corporaties de verhuurderheffing accepteren, waarvoor zij in ruil daarvoor 400 miljoen euro (eenmalig) investeringen uit het Energieakkoord krijgen en de BTW-integratieheffing (60 miljoen euro structureel) vervalt.

Lees verder

Aanbieding VTW-advies over verbetering kwaliteit intern toezicht aan minister Blok

Op dinsdag 10 september a.s. neemt minister Blok (Wonen) het advies 'Verbetering kwaliteit intern toezicht woningcorporaties' in ontvangst. Het advies zal officieel worden uitgereikt door prof. dr. Jaap Winter, voorzitter van de commissie.

 

Lees verder

'Vertrouwen verloren' - notitie toezichthoudersverenigingen

De toezichthoudersverenigingen voor zorg (NVTZ), onderwijs (NVOI), kinderopvang (NVTK) en de VTW namens de woningcorporaties zelf hebben een gezamenlijke notitie uitgebracht, getiteld 'Vertrouwen verloren'.

De notitie is een reactie op het regeerakkoord, waarin wordt gesproken over een bezinning op de ordening en de governance van deze maatschappelijke sectoren.

Lees verder

Het rendement van diversiteit

Twee belangrijke voordelen van diversiteit zijn: het levert geld op en zorgt voor een duurzame besturing van uw organisatie. Sinds 2007 zijn er verschillende onderzoeken gedaan waarin de correlatie is vastgesteld tussen het aantal vrouwen op de hoogste posities van organisaties en een hogere brutowinstmarge van gemiddeld 25 tot 30%.

Lees verder

Intern toezicht op verkoop onder voorwaarden

Rein Bakker van OpMaat heeft voor deze e-nieuwsbrief een artikel geschreven over het intern toezicht op verkoop onder voorwaarden. In het artikel gaat hij in op de belangrijkste risicoaspecten van het opbouwen en exploiteren van een portefeuille met woningen verkocht of gefinancierd onder voorwaarden.

Lees verder