Nieuwe Governancecode en ALV op 20 april a.s.

Op woensdag 11 maart is de ledenraadpleging over het definitieve concept van de nieuwe Governancecode woningcorporaties online gegaan. Leden van de VTW hebben woensdag een uitnodiging ontvangen en kunnen tot dinsdag 24 maart deelnemen aan deze raadpleging.

Concept Governancecode
Het bestuur heeft veel reacties gekregen van de VTW leden op het eerste concept van de Governancecode Woningcorporaties 2015. Op basis van uw input bij de vier ledenbijeenkomsten in januari en de eerdere digitale raadpleging – en de feedback van Aedes leden – heeft de Governancecodecommissie in overleg met het bestuur van Aedes en de VTW de conceptcode grondig doorlopen en op onderdelen gewijzigd. Het bestuur van de VTW heeft de inbreng van de leden zeer gewaardeerd en is van mening dat de aangepaste Governancecode Woningcorporaties 2015 hierdoor verbeterd is.

Algemene Ledenvergadering 20 april
De Governancecode Woningcorporaties 2015 wordt, eventueel na aanpassing naar aanleiding van de reacties op deze digitale ledenraadpleging, in de ALV van 20 april a.s. ter besluitvorming voorgelegd aan de leden. Deze extra ALV gaat over de Governancecode Woningcorporaties en de lidmaatschapseisen van de VTW.

Als lid van de VTW ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor deze extra ALV.

Het traject in 2015:
januari:  vier ledenbijeenkomsten op basis van 1e conceptversie
feburari: aanpassing op basis van de input van VTW (en Aedes) leden.
maart:    ledenraadpleging over definitief concept
april:      besluitvorming in de ALV (20 april) 


Terug