Kritisch advies voor wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

De afdeling advisering van de Raad van State heeft kritiek op het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting. In het uitgebrachte advies staat dat het wetsvoorstel zich beter kan beperken tot volkshuisvesting en geen regels over versnelde beroepsprocedures moet bevatten.

Als de regering toch versnelde procedures wil doorzetten, wordt geadviseerd dit in een apart wetsvoorstel te regelen, met duidelijke onderbouwing en maatregelen voor snellere behandeling door de bestuursrechter. Het wetsvoorstel beoogt meer instrumenten voor het Rijk om nieuwbouw te stimuleren, maar het advies benadrukt dat de samenhang ontbreekt tussen versnelde procedures en het hoofddoel van het wetsvoorstel. Verdere kritiek betreft de verhouding tot de aankomende Omgevingswet en het gebrek aan duidelijkheid over het werkgebied van woningcorporaties en lokale binding.

Lees verder


Terug