Nieuwsbrief 17 november 2023

22 -11 interessant en inhoudelijk WSW lunchwebinar

Het eerste WSW webinar van dit jaar is geweest. Op 22 november van 12:00 tot 13:00 heeft u nog een kans om Rob Rötscheid, bestuursvoorzitter van het WSW, en WSW teamleider Diana de Koning vragen te stellen en u over actuele onderwerpen bij te laten praten.

Lees verder

Komt u op 28-11 naar de ALV en de regiobijeenkomst over huurdersparticipatie?

Op 28 november houden we zowel onze ALV als een boeiende regiobijeenkomst over de uitdagingen en kansen van huurdersparticipatie organiseren. Het belooft een dag vol inzichten, discussies en waardevolle ontmoetingen te worden. Het is mogelijk om u voor één van de twee bijeenkomsten aan te melden. De ALV kunt u ook online volgen. 

Lees verder

Rad van dilemma's op Dag van Volkshuisvesting - 20-11

Op 20 november organiseert het ministerie van BZK de eerste Dag van de Volkshuisvesting in ‘s-Hertogenbosch. VTW is volop aanwezig op de dag. We nemen er twee VTW Podcasts op, we organiseren een interactieve sessie en we zullen interviews afnemen met deelnemers van de dag.

Lees verder

PE-punten automatisch toegevoegd aan uw overzicht

Goed nieuws! Vanaf heden worden uw PE-punten na een bijeenkomst van de VTW, automatisch voor u geregistreerd. Een handige verbetering die u tijd en moeite bespaart. NB: Dit geldt niet voor bijeenkomsten van de VTW Academie.

Lees verder

Wet betaalbare huur naar 1 juli 2024 verplaatst

Minister De Jonge heeft een inkijkje gegeven in de manier waarop hij de Wet betaalbare huur wil vormgeven. Deze wet stond oorspronkelijk gepland voor 1 januari 2024, maar wordt nu verschoven naar 1 juli 2024. Het wetsvoorstel ligt nog bij de Raad van State voor advies. De wet beoogt de middenhuur te reguleren en huurders in het middensegment te beschermen tegen extreme huurverhogingen.

Lees verder

Verslag online dialoogsessie ‘Teamwork dat telt; teamvorming van de raad’

Op dinsdag 7 november 2023 vond een online dialoogsessie plaats, specifiek bedoeld voor een kleine groep toezichthouders en commissarissen. Het centrale thema van deze bijeenkomst was ‘Teamwork dat telt; teamvorming van de raad’. Deze eerste sessie, onderdeel van een reeks, werd gezamenlijk georganiseerd door de VTW en de NVTZ, als verdieping op het in 2021 gestartte langjarig onderzoek waarmee in beeld wordt gebracht hoe het intern toezicht in de corporatiesector en in de sector en zorg & welzijn ervoor staat.

Lees verder

Marktverkenning middenhuurwoningen afgeschaft

Op 14 november heeft de Eerste Kamer ingestemd met het afschaffen van de verplichte marktverkenning voor corporaties bij de nieuwbouw van middenhuurwoningen. Na de eerdere goedkeuring van de Tweede Kamer op 24 oktober is de weg nu definitief vrij voor corporaties om middenhuurwoningen te bouwen.

Lees verder

‘Een goed antwoord op de hoge verwachtingen’ - VTW-voorzitter Egbert de Vries blikt na 150 dagen terug en vooruit

Egbert de Vries is 150 dagen voorzitter van de VTW. In dit interview blikt hij kort terug op zijn eerste maanden, met onder meer het onderzoek naar vastgoedbezit en de val van het kabinet, en blikt hij vooruit naar de verkiezingen op 22 november 2023 en de strategie voor de komende jaren.

Lees verder

Politiek Nieuwsoverzicht 13 november 2023

Via ons politiek weekoverzicht houden we u op de hoogte van het relevante politieke nieuws voor onze sector. Met deze week onder andere:

  • CPB: Grote verschillen in woonaanpak partijprogramma's
  • Actieplan gepresenteerd om biobased bouwen aan te jagen
  • De Jonge en VNG hekelen positie Eerste Kamer bij invoering Omgevingswet
  • Kennisprogramma: Voorzichtig met bouwen in zone dijkversterking
  • Trouw: Economen schetsen oplossingen voor wooncrisis
  • Verbod verkoop sociale huurwoningen zorgt voor hoge kosten in Utrecht
  • TNO: Koken op gas ongezonder dan elektrisch
  • Woonbond pleit voor uniforme urgentieregels
Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 11 vacatures bij 7 corporaties: Talis, De Kernen, Wooninc., Waterweg Wonen, Woningstichting Weststellingwerf, Oost West Wonen en Mijande Wonen. Daarnaast is Woonveste op zoek naar een directeur-bestuurder.

Lees verder

VTW Academie: De nieuwe leaflet met het professionaliseringsaanbod voor 2024 is beschikbaar!

Het opleidingsprogramma van de VTW Academie voor het jaar 2024 is inmiddels bekend. Een programma vol ontwikkelmogelijkheden om ook dit jaar weer te groeien in uw rol als commissaris. Om u te helpen een masterclass te kiezen die het beste aansluit bij uw ontwikkelbehoefte, presenteren we u graag in een overzichtelijk en compact schema ons volledige aanbod. We maken onderscheid tussen basis masterclasses, advanced masterclasses en themagerichte masterclasses.

Lees verder