Nieuwsbrief 13 oktober 2023

Kom naar onze ALV & Regiobijeenkomst op 28 november 2023 - Huurdersparticipatie in de boardroom?

Op 28 november zijn onze leden van harte welkom op een bijzondere dag waarop we zowel onze ALV als een boeiende regiobijeenkomst over de uitdagingen en kansen van huurdersparticipatie organiseren. Het belooft een bijeenkomst (van 15:30 tot 21:00 uur) vol inzichten, discussies en waardevolle ontmoetingen te worden. Lees meer informatie over beide evenementen.

Lees verder

Interactieve Online Sessie voor Toezichthouders: 'Teamwerk dat telt' - 7 november 2023

Op dinsdag 7 november van 15.00 tot 16.00 uur organiseren VTW en NVTZ een exclusieve online sessie voor toezichthouders in de woningcorporatiesector en de zorg- en welzijnssector. Slechts 20 deelnemers kunnen deelnemen, waarvan 10 plekken ingeruimd zijn voor VTW-leden.

Lees verder

Webinars 15 en 22 november 2023: WSW gaat in op actuele vragen en ontwikkelingen

De VTW organiseert op 15 en 22 november twee webinars met WSW over uw actuele vragen en de laatste ontwikkelingen. Verschillende onderwerpen kunnen aan bod komen, van de borging van middenhuur tot de meerjarenbegroting in relatie tot dPi. Rob Rötscheid, bestuursvoorzitter WSW, informeert en beantwoordt vragen van de leden van de VTW.  

Lees verder

Dag van de Volkshuisvesting - 20 november 2023 in Den Bosch

Op 20 november is de eerste editie van de Dag van de Volkshuisvesting in ‘s-Hertogenbosch. Op deze dag, georganiseerd door Ministerie van BZK samen met een programmacommissie, komen we samen rond de centrale thema’s woningbouw, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Lees verder

Minister publiceert Regeling bezoldigingsmaxima 2024

Minister De Jonge (BZK/VRO) heeft de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2024 vastgesteld. De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met H worden per 1 januari 2024 met 4,2% verhoogd en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s. Het algemene WNT-bezoldigingsmaximum per 2024 was al eerder vastgesteld op € 233.000.

Lees verder

Conceptueel bouwen & flexwonen, politiek webinar en wonen & zorg

De afgelopen maand heeft VTW een aantal mooie bijeenkomsten gehouden. U kunt verslagen teruglezen en een video-impressie zien van deze boeiende bijeenkomsten.

Lees verder

Luister onze laatste podcasts met Martin van Rijn en Gijsbert van Herk terug

Onze podcasts trekken een steeds groter publiek en worden ook goed gewaardeerd door de luisteraars. Heeft u de laatste twee actuele podcasts al beluisterd? 

Lees verder

Politiek Nieuwsoverzicht 9 oktober 2023

Via ons politiek weekoverzicht houden we u op de hoogte van het relevante politieke nieuws voor onze sector. Met deze week onder andere:

 • Zorgelijke CBS-cijfers over nieuwbouw
 • VVD'er botst met De Jonge om uitponden door Heimstaden
 • Circulair bouwen: strengere milieuprestatie-eisen
 • Natuurinclusief isoleren
 • De Jonge presenteert contourennotitie Nota Ruimte
 • Ministerraad: diverse woningmarktbesluiten 
 • Zorgen om gevolgen woningmarkt door aanpak fiscale beleggingsinstellingen
 • Energiebesparing: besluiten aan nieuw kabinet
 • Klimaatakkoord gebouwde omgeving: De Jonge hekelt onjuiste berichten over normering warmtepomp
 • De Jonge persisteert: Nu nog geen doorbouwgarantie
 • Erfgoed: Uslu ziet mogelijkheden in herbestemmen monumenten voor woningen
 • De Jonge acht investeringsaftrek verduurzaming mogelijk binnen DAEB-regels
 • VVD vreest voor ongelijk speelveld door afschaffen markttoets
 • Veel feitelijke vragen over begroting BZK
 • De Jonge probeert zorgen over delen gegevens voor inkomenstoets weg te nemen
 • Brandbrief om extra huisvesting statushouders
 • Position papers ingediend in aanloop rondetafel Wooncoöperaties
 • Ortec Finance presenteert Semi-jaaralert Woningmarkt
Lees verder

VTW Academie: opleidingsagenda oktober, november en december 2023

Voor de onderstaande masterclasses zijn nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Klik op de specifieke masterclass voor meer informatie en schrijf u nog snel in voor een masterclass in het najaar! Op de website kunt u tevens het volledige programma voor het najaar vinden.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 8 vacatures bij 8 corporaties: St. Antonius van Padua, Naarden Woningstichting, TBV Wonen, Jutphaas, Beter Wonen, Woonplus, Lefier en Goud Wonen. Daarnaast zijn  Zeeuwland en Laurentius op zoek naar een directeur-bestuurder en de VTW naar een bestuurslid. 

Lees verder