Nieuwsbrief 8 september 2023

Gezocht: VTW-Bestuurslid met een bestuurlijk profiel en passie voor de volkshuisvesting

Heeft u een passie voor de volkshuisvesting, bent u maatschappelijk betrokken en wilt u een cruciale rol spelen in het toezicht op woningcorporaties? Het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zoekt een bestuurslid met een bestuurlijk profiel. Als VTW-bestuurslid bent u een van de drijvende krachten achter de verdere professionalisering van de toezichthouders in de corporatiesector.

Lees verder

Kom naar de VTW Regiobijeenkomst Oost West Wonen op woensdag 27 september

U bent van harte welkom op de regiobijeenkomst van Oost West Wonen (Middelharnis) op woensdag 27 september van 17.00 - 20.30 uur. Kijk uit naar inspirerende gesprekken en eye-openers!

 

Lees verder

Save the date: 29 september extra politiek lunchwebinar

Op 29 september zal de VTW een extra lunchwebinar houden van 12:00 tot 13:00. In dit politieke webinar zullen we de uitkomsten van Prinsjesdag duiden. De dan gepresenteerde Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en geeft inzicht in de kosten van die plannen. Welke gevolgen hebben de plannen voor de volkshuisvesting? 

 

Lees verder

Op 3 oktober lunchwebinar over conceptueel bouwen en flexwonen

Op 3 oktober nodigen we u van harte uit voor een lunchwebinar over conceptueel bouwen en flexwonen. Van 12:00 tot 13:00 uur zullen Olga Görts van het Netwerk Conceptueel Bouwen en Anneloes Blankendaal van Platform31 u meenemen in de laatste ontwikkelingen rondom conceptueel bouwen en flexwonen.

 

Lees verder

Woningmarktplannen niet controversieel verklaard

De plannen voor de woningmarkt worden naar alle waarschijnlijkheid niet controversieel verklaard. Tijdens de procedurevergadering op woensdag 6 september 2023 heeft de Tweede Kamer-commissie Binnenlandse Zaken geen enkel wetsvoorstel als controversieel aangemerkt.

Lees verder

Maak uw zelfevaluatie efficiënter met de VTW 'Zelfevaluatie Online' tool

Dit najaar gaan veel Raden van Commissarissen weer aan de slag met hun jaarlijkse zelfevaluatie. Als VTW-lid kunt u gebruikmaken van Zelfevaluatie Online, een speciaal voor VTW ontwikkelde en aan de sector aangepaste tool die uw RvC kan gebruiken bij uw jaarlijkse zelfevaluatie. Het is een online survey met circa 60 governance-proof vragen. Deze online enquête geeft u direct inzicht in discussiepunten en verbetermogelijkheden voor een evaluatie van uw raad. De rapportage bevat ook een vergelijking met de benchmark, zodat u in één oogopslag de bespreek- en verbeterpunten ziet voor een inhoudelijke dialoog over de effectiviteit van uw raad.

Lees verder

VTW Academie: masterclass innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties

Corporaties dienen met schaarse middelen binnen strakke regelgeving grote prestaties te leveren. Om de complexe vraagstukken in buurten en wijken op te pakken, moet er meer out of the box worden gedacht. De schaarse middelen worden hierbij vaak als een beperking gezien en innovatie als een kostenpost. In de masterclass ‘Innovatie, nut en noodzaak voor woningcorporaties’ laten de docenten zien dat de schaarse middelen geen beperking zijn, maar juist een stimulans zijn om met innovatie aan de slag te gaan.

Lees verder

Huurachterstanden corporaties blijft gelijk, wel weer minder huisuitzettingen

Vergeleken met 2021 hadden vorig jaar net iets meer huurders van woningcorporaties een huurachterstand. Het totale bedrag aan huurachterstanden liep wel iets terug. De slechtere economische situatie leidde dus niet tot veel meer huurachterstanden. Het aantal huisuitzettingen door corporaties daalde met bijna 15% verder naar 1.200. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder woningcorporaties.

Lees verder

Doe mee met de 16e editie van het Grant Thornton Commissarissen Benchmarkonderzoek 2023

Als lid van de VTW bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 16e editie van het Grant Thornton Commissarissen benchmarkonderzoek. Het benchmarkonderzoek is toonaangevend in het toezicht in de private en semipublieke sector. U kunt deelnemen via een online vragenlijst of door middel van een persoonlijk interview. U kunt tot 15 oktober deelnemen.

Lees verder

Politiek Nieuwsoverzicht 4 september 2023

Met deze week onder andere:

  • Kamercommissie publiceert groslijst controversieel verklaren
  • De Jonge presenteert wetsvoorstel verlenging opschorten marktverkenning
  • De Jonge past criteria Startbouwimpuls aan
  • Wonen speerpunt in verkiezingsprogramma's VVD en SP
  • Woonbond werkt aan proefprocedure onrechtmatig delen huurdersgegevens
  • De Jonge: Niks mis met verkoop woningen Vivare
  • NEPROM en IVBN willen door met aangepaste Wet betaalbare huur
  • Felle reactie Vastgoed Belang op oproep NEPROM en IVBN
  • Vastgoedadvocaat relativeert gevolgen Bouwinvest-uitspraak
  • NEPROM levert input voor verkiezingsprogramma's
Lees verder

Actueel: vacatures in RvC

Op dit moment hebben we 16 vacatures bij 10 corporaties: Woonzorg Nederland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Bo-Ex '91, Wonion, Stadlander, De Sleutels, Cazas Wonen, De Leeuw van Putten, Woonstichting Valburg en Woonvizier. Daarnaast is de VTW op zoek naar een bestuurslid. 

Lees verder