Nieuwsbrief 14 juli 2023

VTW heeft nieuw telefoonnummer

Per 18 juli heeft het kantoor van VTW een nieuw telefoonnummer! Ons oude nummer komt dan te vervallen. Bereik ons tijdens kantooruren op 085-0770 222. Natuurlijk kunt u ook mailen: bureau@vtw.nl.

Lees verder

VTW - “De val van het kabinet kan leiden tot een verergering van de wooncrisis”

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) maakt zich grote zorgen over de voortgang van belangrijke volkshuisvestingsdossiers als gevolg van de val van het kabinet Rutte IV. De VTW vreest dat de vertraging leidt tot een verergering van de wooncrisis. “We stonden aan de vooravond van het invoeren van een aantal essentiële wetten,” zegt Egbert De Vries, voorzitter van de VTW.

Lees verder

Nieuwe Podcast: VTW Actueel - In gesprek met Lara Brand over de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties

In deze podcast gaan Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder in gesprek met Lara Brand, programma-secretaris van de Taskforce nieuwbouw woningcorporaties, over de manier waarop de Taskforce impact maakt. De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties helpt corporaties en overheden de nieuwbouw van sociale huurwoningen te versnellen.

NB: deze podcast is opgenomen voor de val van het kabinet.

Lees verder

Bijeenkomsten: van een integrale wijkaanpak tot weerstand in de boardroom

Er komen weer meerdere interessante bijeenkomsten aan. Kom bijvoorbeeld naar Heerlen om meer te weten te komen over de uitdagingen en dilemma's van de integrale wijkaanpak. Of naar Doorn om over de lastige kwestie 'weerstand in de boardroom' te praten. Of praat mee over de samenwerking tussen woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente op Goeree-Overflakkee. U bent van harte welkom. 

Lees verder

VTW en SVWN publiceren herziene versie van gezamenlijke publicatie 'De commissaris en visitatie'

De VTW en SVWN hebben hun gezamenlijke publicatie 'De commissaris en visitatie' aangepast op basis van de geactualiseerde visitatiemethodiek 7.0. 

Lees verder

VTW Academie: Risicomanagement en het toezicht daarop

Het verantwoord omgaan met risico’s is primair de zaak van de bestuurder, maar het is aan de commissaris om zich een oordeel te vormen over belangrijke risico’s, de risicobereidheid en de effectiviteit van risicobeheersing bij de corporatie. Maar hoe herkent u de risico’s? Hoe bepaalt u hoe groot het risico is en hoeveel risico de corporatie kan en wil nemen? Bij welke risico’s wordt er meer inbreng van de raad zelf verwacht? En hoe voert u hierover het gesprek in de RvC? 

Lees verder

Politiek Nieuwsoverzicht 10 juli 2023

Deze week in het nieuwsoverzicht onder andere:

 • Kabinet omarmt belang buurt als gezonde en sociale leefomgeving
 • Kamer en minister steggelen over opkoopfonds
 • Harbers belooft beter inzicht in inframiddelen voor woningbouw
 • Routekaart en convenant Schoon en Emissieloos bouwen naar de Kamer
 • Initiatiefwet Wet huurbescherming weeskinderen gepresenteerd
 • Subsidieregeling zorggeschikte sociale huurwoningen in consultatie
 • Kamer wil aanpassing bouwregelgeving om brandveiligheid
 • Watermoties ChristenUnie aangehouden
 • Aanbevelingen tijdens technische briefing vergunningstop Brabant
 • De Jonge legt servicekosten aan banden
 • Kamer trapt op rem bij middelen woningbouw door bovenplanse infra
 • De Jonge werkt aan nieuwe standaard voor zonnepanelen bij nieuwbouw
 • Jetten krijgt steun voor Klimaatfonds van 34 miljard euro
 • Jetten praat Kamer bij over voortgang omvangrijke nieuwe Warmtewet
 • Vijlbrief: Geen belemmeringen woningbouw door Wet markt en overheid
 • Zorgen in Kamer over voortgang woningbouw langdurige zorg
 • Veel kritiek op eigenwoningregelingen in ambtelijk rapport
 • Geen steun voor SP-amendementen wijziging begroting BZK
 • De Jonge: In augustus resultaten vervolgonderzoek Straatje erbij
 • Irritatie bij minister over weerstand plaatsing flexwoningen
 • Motie gevolgen drinkwatertekort op woningbouw aangenomen
 • De Jonge kritisch op plan Woonbond
 • FD: Ontwikkelaars nemen meer risico
 • Pararius: Minder aanbod huurwoningen, prijzen stijgen
 • CBS: 120.000 woningen vrij door bouw 50.000 woningen
 • Amsterdamse makelaars zien uitpondgolf 
Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 9 vacatures bij 8 corporaties: WOONopMAAT, Woningbelang, Woningstichting Heteren, DUWO, IJsseldal Wonen, Wonen Wittem, Rijswijk Wonen, Wold en Waard en Rondom Wonen.

Lees verder