Nieuwsbericht 2 juni 2023

Videoboodschap van de voorzitter

Dit is de laatste videoboodschap van onze huidige voorzitter Guido van Woerkom. Tijdens de ALV van 20 juni neemt hij afscheid en zal hij de voorzitterhamer overdragen. In deze videoboodschap kijkt hij vooruit naar de ALV van 20 juni.

Lees verder

‘Moed nodig om solidair te zijn’ - Bijeenkomst VTW en Aedes: in dialoog over solidariteit

Solidair zijn is niet hetzelfde als samenwerken. Bij solidariteit voelt één van beide partijen de pijn. Het vraagt moed om een collega-corporatie waar nodig te helpen om samen de maatschappelijke opgaven te realiseren. Tijdens de bijeenkomst van de VTW en Aedes op 24 mei in Breukelen gingen commissarissen en bestuurders aan dialoogtafels met elkaar in gesprek over dilemma’s van solidariteit in de praktijk.

Lees verder

VTW ALV & afscheidssymposium Guido van Woerkom, voorzitter VTW - dinsdag 20 juni 2023

'Verbeelden, verbinden en vertrouwen' - Hoe werken we samen aan een nieuwe koers voor de volkshuisvesting?

We nodigen u van harte uit voor de ALV én het symposium ter gelegenheid van het afscheid van onze voorzitter Guido van Woerkom op dinsdag 20 juni van 16.00 - 21.15 uur in de Kas in Woerden. Guido stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Het wordt een bijzondere bijeenkomst. Tijdens de ALV staat onder meer de benoeming van de nieuwe voorzitter op de agenda en luiden we een nieuw tijdperk in. Na de ALV kijken we tijdens het afscheidssymposium vooruit: hoe werken we samen aan een nieuwe koers voor de volkshuisvesting? Wat is uw rol daarbij?

Lees verder

'Samen uit, samen thuis', evaluatie van de digitale inbraak bij 8 corporaties

Een jaar na de digitale hack bij 8 woningcorporaties is het rapport 'Samen uit, samen thuis' overhandigd door Annelies Barnard aan de voorzitter van VTW, Guido van Woerkom en Aedes-voorzitter Martin van Rijn. In het rapport blikken de corporaties terug op die hectische periode én delen ze de geleerde lessen en tips. Van Rijn: ‘Een leerzaam rapport voor iedereen die bij een corporatie werkt.’

Lees verder

Willem de Vreeze nieuwe directeur Aedes

Willem de Vreeze (51) wordt de nieuwe algemeen directeur van Aedes, vereniging van woningcorporaties. Het Aedesbestuur benoemde hem met ingang van 1 juni aanstaande. De Vreeze werkt sinds 2013 bij Aedes als manager belangenbehartiging. Hij neemt sinds het vertrek van Jeroen Pepers naar GGZ Nederland op 1 mei al het directeurschap waar.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 30 mei 2023

Deze week in het nieuwsoverzicht o.a.: minister De Jonge licht in Kamerbrief toe hoe hij de extra financiële middelen wil gaan inzetten om de nieuwbouw door de dip heen te helpen, Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting, minister De Jonge neemt afstand van kritiek Aedes en de Woonbond dat huurders in de Voorjaarsnota worden gepakt via de huurtoeslag, minister De Jonge roept de partijen die in de provincies onderhandelen over een akkoord op om prioriteit te geven aan woningbouw, de Europese Commissie vindt dat Nederland meer werk moet maken van het prikkelen van investeerders in de particuliere huursector, de Kamercommissie VWS wil van het kabinet weten wat de gevolgen zijn van de bouwambities op de langdurige zorg, de hele Tweede Kamer is kritisch op het wetsvoorstel dat het woonplaatsbeginsel moet vastleggen voor beschermd wonen, tijdens het rondetafelgesprek over funderingsproblematiek is een brede oproep gedaan aan het Rijk om meer geld ter beschikking te stellen en regie te nemen.

Lees verder

Agenda VTW Academie

De volgende masterclasses gaan de komende periode van start en hebben nog deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden op de website van de Academie. Daar kunt u tevens ook het hele programma vinden voor 2023.

Lees verder

Vacatures Raad van Commissarissen

Op dit moment hebben we 6 vacatures bij 6 corporaties: Woontij, Weller Wonen, Mooiland, MeerWonen, Actium en Woningstichting Naarden.

Lees verder