Masterclasses VTW 1e halfjaar 2015

De VTW biedt haar leden een compleet masterclassprogramma voor commissarissen aan, expliciet gericht op woningcorporaties, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en aansluit bij recente ontwikkelingen. Deelnemers zijn over het algemeen erg tevreden over de kwaliteit van de masterclasses en beoordelen deze als ‘goed’ tot ‘zeer goed’.

U kunt zich aanmelden voor de masterclasses die in de eerste helft van 2015 worden aangeboden.

Het aantal deelnemers per masterclass is beperkt tot maximaal 15 en soms zelfs tot 13 personen. Daardoor is het niet alleen mogelijk kennis over te dragen, maar is er ook ruimte voor verdieping van inzichten en discussie. NB Dit heeft ook tot gevolg dat de masterclasses snel zijn volgeboekt.

U kunt zich aanmelden voor onderstaande masterclasses via de persoonlijke linkjes in de mail die u op 16 december jl. heeft ontvangen of via het VTW-bureau (T 030 25 25 785).

PE-punten
U krijgt voor deze masterclasses PE-punten. Op 18 november 2014 heeft de Algemene Vergadering van de VTW ingestemd met een systeem voor permanente educatie (PE) voor leden van de VTW.

De PE-verplichting over de kalenderjaren 2015 en 2016 tezamen bedraagt minimaal 10 PE-punten. In 2017 en 2018 bedraagt de PE-verplichting minimaal 5 PE-punten per kalenderjaar. In 2019 stelt de algemene vergadering de PE-verplichting opnieuw vast op basis van de evaluatie van de PE-commissie.

Meer informatie over PE voor leden van de VTW.

CRKBO-geregistreerd
De VTW is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in het CRKBO is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de PE-aanbieder. Deze audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Opname in het CRKBO betekent dat de VTW een erkende instelling is zoals bedoeld in de BTW wetgeving. Hierdoor kan de VTW haar PE-activiteiten vrij van BTW aanbieden.

Incompanymasterclasses op maat
Alle onderdelen van het VTW-masterclassprogramma voor commissarissen kunnen in uw organisatie op maat worden gegeven. Ook hiervoor krijgt u PE-punten.

Meer informatie over incompanymasterclasses op maat.


Terug