Januari 2015: Ledenraadplegingen over Governancecode en Lidmaatschapseisen

In januari 2015 houdt de VTW vier ledenraadplegingen over de nieuwe Governancecode Woningcorporaties (van Aedes en VTW) en de lidmaatschapseisen van de VTW. Op basis van deze bijeenkomsten zal het bestuur in de extra Algemene Ledenvergadering op 17 februari 2015 voorstellen doen over de nieuwe Governancecode en de lidmaatschapseisen van VTW.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Ter voorbereiding op deze bijeenkomsten krijgt u de tekst van de nieuwe concept-Governancecode en de notitie over de lidmaatschapseisen van de VTW toegestuurd.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via de mail die u 27 november 2014 heeft ontvangen of via het bureau van de VTW (E bureau@vtw.nl, T 030 25 25 785).


Terug