Handreiking ondersteuning oplossing pensioenvraagstuk bestuurder

Als gevolg van nieuwe fiscale wetgeving zal de pensioenregeling voor woningcorporaties per 1 januari 2015 moeten worden versoberd. Aangezien de RvC de werkgever is van de bestuurder heeft VTW voor haar leden een handreiking laten opstellen ter ondersteuning bij de oplossing van dit pensioenvraagstuk.

De handreiking is mede gebaseerd op de uitkomsten van een op 26 september dit jaar gehouden ledenbijeenkomst VTW over dit onderwerp. Aan het slot van de handreiking staat bovendien een advies van het VTW-bestuur. Axyos, adviesbureau voor beloningsbeleid en WNT, is verantwoordelijk voor de technische uitwerking. VTW-leden hebben de handreiking 2 december jl. per mail ontvangen.

VTW niet eens met advies NVBW
De handreiking is ook aan de bestuurdersvereniging, de NVBW, voorgelegd. Helaas heeft de NVBW een eigen advies laten opstellen dat sterk afwijkt van het VTW-advies om alleen de pensioenversobering te compenseren die het gevolg is van de aftopping (geen pensioenopbouw over het salaris boven € 100.000).

Wijzigingen pensioen
De toekomstige jaarlijkse pensioenopbouw wordt verlaagd van 2,15% naar 1,875% van de pensioengrondslag. Bovendien kan in de basisregeling geen pensioen meer worden opgebouwd over het salaris boven € 100.000. Voor pensioenopbouw over het salarisdeel boven € 100.000 komt er een nieuwe nettopensioenregeling. Dit alles heeft uiteraard ook gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder.

Aandacht RvC
Als een bestuurder van uw woningcorporatie een salaris boven € 100.000 heeft, dan zullen de pensioenveranderingen in december zeker nog aandacht vragen van de remuneratiecommissie/RvC en van de bestuurder. Voor bestuurders met een salaris tot € 100.000 zijn er ook enkele veranderingen. Als regel is in de arbeidsovereenkomst van bestuurders opgenomen dat de cao-afspraken voor pensioen worden gevolgd. In dat geval zijn nadere afspraken voor deze bestuurders niet nodig.

Verdere ondersteuning nodig?
De handreiking is gebaseerd op de in de praktijk meest voorkomende situaties. Als er sprake is van afwijkende of complexere afspraken of nadere vragen dan kunt u deze voorleggen aan een expert op het gebied van beloningen en WNT-vraagstukken. Uiteraard kan ook bij het VTW-bureau nadere informatie worden gevraagd: Ingrid van der Kraan (E i.vdkraan@vtw.nl, T 06 448 12 038)

Axyos WNT Advies (www.axyosWNT.nl) kan ook adviseren bij individuele vraagstukken:
Henk Jan van den Bosch (E henkjan.vandenbosch@axyos.nl , T. 06 247 47 600)
Martin Meijer (E martin.meijer@axyos.nl , T 06 553 64 737)


Terug