VTW wenst u prettige Kerstdagen en een goed 2015

Heino van Essen, voorzitter van de VTW: "Namens het bestuur en het bureau van de VTW wil ik al onze leden en de overige abonnees op de e-NIEUWS prettige Kerstdagen en een goed 2015 toewensen. "2014 was een bewogen jaar - en niet alleen voor de corporatiesector. Aan het eind van 2014 is er tijd voor reflectie en ontspanning. In januari gaan we weer verder met onze belangrijke maatschappelijke opdracht. Ik wens u en ons daarbij alle succes toe."

Terugkijken op 2014
"In 2014 was er vooral veel politieke deining," aldus directeur Albert Kerssies. "De Parlementaire Enquête, de novelle / Herzieningswet, nieuwe regels voor pensioenen en nog veel meer. Volgende week volgt nog een debat over de WNT 2. Dus dat blijft nog even onzeker."

Veranderingen in 2015
De VTW verwacht komend jaar minder grote wetgevingstrajecten. "Maar, er gaat het komende jaar natuurlijk wel veel veranderen door alle wettelijke maatregelen die nu goedgekeurd zijn of wellicht nog goedgekeurd gaan worden." Kerssies kijkt ook naar de rol van de VTW zelf in het komende jaar.

"Allereerst gaan we vanaf januari met PE-punten werken. Daarnaast gaan we ons jaarplan 2015 uitvoeren. In januari wordt direct gestart met ledenbijeenkomsten over de Governancecode en de lidmaatschapseisen van de VTW, in voorbereiding op de extra ALV op 17 februari. Komend jaar wordt ook een nieuwe impuls gegeven aan de Aanspreekbare Commissaris. We komen dus direct sterk uit de startblokken. Het zal dan ook weer een bijzonder jaar worden is de verwachting. Wij hebben er in elk geval zin in."

Sluiting bureau
Het VTW bureau is gesloten van woensdag 24 december tot maandag 5 januari. Mocht er maandag 22 december a.s. over de WNT 2 worden gestemd, dan wordt u als lid van de VTW hierover nog geïnformeerd.


Terug