Eerste Kamer behandelt WNT2 tijdens reces

Tijdens een commissievergadering op 16 december jl. heeft een meerderheid van de Eerste Kamer besloten het wetsvoorstel van minister Plasterk, over de verlaging van het bezoldigingsmaximum WNT, alsnog op de plenaire agenda te plaatsen. VVD en D66 zijn daar tegen, het CDA heeft zich neergelegd bij de wens van de meerderheid. De drie partijen blijven wel tegen de wet. De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel op maandag 23 december behandelen. Dat is tijdens het kerstreces, waar de senatoren dus speciaal voor terugkomen.

De VTW verwacht dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen, gelet op de duidelijke meederheid die zich reeds heeft afgetekend (o.a. PvdA, SP, GL, PVV). De aanvullende vragen van VVD, CDA en D66 zijn inmiddels door de minister beantwoord. Dit zou betekenen dat met ingang van 1 januari 2015 de bezoldigingsmaxima naar 100% van het ministerssalaris gaan. De honorering van de toezichthouders stijgt daarentegen, van 5% naar 10% voor een lid en van 7,5% naar 15% voor een voorzitter.

Regeling 2015
In de Regeling die minister Blok op 28 november 2014 heeft vastgesteld, is de bepaling opgenomen dat de Regeling niet geldt als de WNT2 in december 2014 wordt aangenomen en per 1 januari 2015 in werking treedt. Dit laatste lijkt nu het geval, waardoor de voorgestelde Regeling 2015 dus komt te vervallen. De VTW informeert u zo spoedig mogelijk wat dit precies betekent voor de staffelbedragen.


Terug