Reactie VTW op eindrapport Parlementaire enquetecommissie Woningcorporaties

Op 30 oktober jl. maakte Roland van Vliet, voorzitter van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, het eindrapport van de commissie openbaar. De enquêtecommissie stelt een samenhangend pakket van achttien maatregelen voor. In dit artikel een eerste reactie van de VTW op het rapport 'Ver van huis'.

"Het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (PEW) biedt veel aanknopingspunten voor verbeteringen in de sector," aldus VTW-directeur Albert Kerssies in een eerste reactie. "Het is een uitgebreid en zorgvuldig onderzoek dat de vinger op veel zere plekken legt."

Rol en positionering intern toezicht
De VTW deelt de conclusie van de PEW dat de positie van de RvC / RvT versterkt moet worden. "We zijn ook tevreden dat de commissie bevestigt dat wij als beroepsvereniging op het goede spoor zitten," zegt Kerssies. "Veel van de aanbevelingen sluiten naadloos aan bij initiatieven die wij de afgelopen jaren al hebben genomen om de kwaliteit van het interne toezicht verder te verbeteren en te professionaliseren."

Zo zijn de leden van de VTW via de Governancecode al gebonden aan de maximale zittingstermijn van acht jaar die de commissie nu adviseert. Wat betreft de aanbeveling van de PEW om de informatiepositie van de raad te verbeteren, is de VTW daar al langer voorstander van: voorbeelden daarvan zijn de campagne "De aanspreekbare commissaris" / “wij toetsen ons toezicht” (gestart in 2012) en het VTW-pleidooi voor een rechtstreekse verbinding met de accountant. Hopelijk geeft het rapport op dit punt het extra zetje om de minister en het parlement te overtuigen.

Kerssies: "De aanbeveling voor een geschiktheidstoets wordt op dit moment al door de VTW ontwikkeld. De afgelopen jaren hebben we hier met onze leden een stevige discussie over gehad. Veel leden waren bevreesd dat een toets 'aan de voorkant' een schijnzekerheid zou scheppen. Tenslotte gaat het niet alleen om of je vooraf geschikt bent als commissaris, maar vooral ook om houding en gedrag als je eenmaal toezichthouder bent. Vorig jaar heeft de commissie Winter 15 aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de kwaliteit van intern toezicht. Over wat wij nu voor een test voor 'fit en proper' aan het uitwerken zijn, gaan we graag in overleg met de externe toezichthouder om hierin samen op te trekken.

Extern toezicht
De VTW heeft ook bij de Enquêtecommissie gepleit voor één onafhankelijke, integrale toezichthouder, zowel volkshuisvestelijk als financieel. Tijdens de openbare verhoren is dat ook door andere getuigen herhaaldelijk gezegd. “Gelukkig heeft de commissie dat overgenomen,” zegt Kerssies. “Minister Blok wilde er niet aan, maar ik verwacht dat het ministerie en de Tweede Kamer deze aanbeveling oppakken en het wetsvoorstel novelle / Herzieningswet op dit punt nog aanpassen.”

Lees ook het interview met Albert Kerssies in Governance Update.


Terug